Etap II

36 lokali w ofercie
1 lokal zarezerwowany
35 lokali wolnych