Wraz z Nowym Rokiem rozpoczeliśmy prace budowlane ostatniego etapu budowy Osiedla Dębowego przy ul. Szymanowskiego w Lubinie. IV etap obejmuje powstanie 6 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej.W sprzedaży zostały 4 wolne lokale w zabudowie szregowej o powierzchni 107m2. Skrajny lokal (27B) usytuowany jest na ponad dwa razy większej działce niż pozostałe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!