Certyfikat energetyczny dla domu – co to takiego?

Kupno domu jest decyzją wymagającą kompleksowej analizy wszystkich jego właściwości. Tylko znając późniejsze wydatki, jakie będą towarzyszyły jego eksploatacji, można wysnuć prawidłowe wnioski, które dadzą dobry grunt to wyboru najlepszej opcji.

Aby ułatwić przyszłym mieszkańcom podjęcie decyzji o kupnie konkretnej nieruchomości, udostępniany jest im tak zwany certyfikat energetyczny. W tym dokumencie określane są obiektywne własności cieplne obudowy. Znając podstawowe parametry, znacznie łatwiej jest oszacować przyszłe wydatki związane z użytkowaniem budynku.

Certyfikat energetyczny umożliwia porównanie oferty z innymi, a w rezultacie świadomy zakup wymarzonego domu. Wzór dokumentu został wyznaczony przez Ministerstwo Infrastruktury 6.11.2008 r i obejmuje niezbędne informacje, a także wskazuje na metody obliczania i oceny charakterystyki energetycznej budynku z podziałem dla lokalu mieszkalnego i pozostałej zabudowy.

Co ważne, wraz ze stopniem skomplikowania rozwiązań konstrukcyjnych, rośnie również trudność w obliczeniach. W podstawowym założeniu charakterystyka energetyczna określana jest na podstawie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku ocenianego EP. Z kolei wskaźnik EP [kWh/m2rok] to suma rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną użytkowaną dla celów ogrzewania i wentylacji, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Uwaga! Wskaźniki nie obejmują danych klimatycznych, wobec czego ich wskazań nie można porównywać bezpośrednio z odczytami liczników w toku eksploatacji nieruchomości.